Sint Christophorus is de beschermheilige van alle reizigers, verkeersdeelnemers, pelgrims, schatgravers en meer. Als beschermheilige van alle reizigers vond ik Sint Christophorus een zeer geschikte naamgever voor deze reizigerswebsite. Zoals een tekst op menig geluksamulet met het beeld van Sint Christophorus luidt, zo klinkt ook de slogan van SintChristophorus.nl: “Behold Saint Christopher and go your way in safety.”

De naam van deze beschermheilige is overigens niet op religieuze gronden voor deze website gekozen. Ik zie de verhalen over Christoffel als oude volkslegenden en mythologische overblijfselen van onze oude cultuur, net zoiets als Sinterklaas.

Ondanks dat Sint Christophorus als heilige zeer populair is, wordt hij niet in de bijbel genoemd. Over de historische Christophorus gaan meerdere verhalen, waarvan een aantal ouder zijn dan het Christendom. Zeker is dat Sint Christophorus al honderden jaren langs pelgrimsroutes werd vereerd.

Christophorus de Christusdrager

De meest bekende legende verhaalt van ene Reprobus die de wereld rondtrok op zoek naar nieuws en avontuur. Hij was groot en sterk en zo arrogant dat hij zijn diensten alleen wilde aanbieden aan het allerhoogste gezag. Als eerste trad hij in dienst bij de koning, die echter vrees had voor de keizer. Aldus trad Reprobus in dienst bij de keizer, maar die was weer bang voor de duivel. Toen bood hij zijn diensten aan de duivel aan. De duivel had echter vrees voor Christus en Reprobus besloot Christus te gaan dienen. Hij deed dit, op advies van een kluizenaar, door mensen op zijn brede rug een rivier over te dragen. Op een zekere dag moest hij een klein kind de rivier over tillen en terwijl hij daarmee bezig was werd het kind zwaarder en zwaarder, totdat Reprobus bijna bezweek. Pas aan de overkant van de rivier openbaarde het kind zich als Christus en hij vertelde Reprobus dat hij zo zwaar was, omdat hij de last van de gehele wereld droeg. Jezus doopte Reprobus in de rivier en gaf hem de doopnaam Christophorus, wat Christusdrager betekent. Jezus liet Christophorus’ staf met groene bladeren uitlopen en zond hem weg om het evangelie te prediken.

Christophorus van Cynocefalen

Een oudere Christophorus, een martelaar, zou in de tijd van de Romeinse keizer Decius (249-251) de begeleider van de apostel Bartholomeüs zijn geweest. Hij was afkomstig uit het land der Cynocefalen (Hondkoppigen). Bartholomeus was uitgezonden naar dit land om het evangelie te verkondigen. Eén van de Cynocefalen liet zich dopen en kreeg de naam Christophorus. Door zijn bekering tot het christendom kreeg hij een menselijke tong en kon hij spreken. Hij ging vervolgens het evangelie prediken in Lycië. Zijn stok droeg bladeren en vruchten als teken van de instemming van God. In het kader van de christenvervolgingen door de plaatselijke koning werd hij langdurig gemarteld en onthoofd. Voor deze martelingen waren 400 soldaten nodig, Christophorus was immers een reus. Zijn sterfjaar zou 250 zijn geweest. In latere legenden wordt Christophorus als soldaat voorgesteld die vele medesoldaten bekeerde. Ook deze had een hondenkop.

Christophorus als reus

Het verhaal dat Christophorus een reus was, wordt als volgt verklaard: zijn bijnaam Canineus (de hondachtige) zou zijn verbasterd tot Cananeus (reus uit Kana). Andere verhalen draaien dit proces om. Christophorus zou uit Kana stammen en daarom Cananeus zijn genoemd. Dit zou vervolgens zijn verbasterd tot canineus en hierdoor dacht men dat hij een hondenkop had. Sommige mensen leggen ook een verband met de Egyptische god Anubis. Deze Anubis wordt ook met een hondenkop afgebeeld en volgens de legende droeg hij de valkgod Horus, zoon van de zonnegod Aton, over de Nijl.

(Bron: Wikipedia.)